بهساز بهنیکو کاسپین

آمل - مازندران_آمل_خیابان امام رضا_کوچه بعد از رضوان 14/1_روبروی کوچه یگانه_مرکز رشد و نوآوری آمل
شرکت بهساز بهنیکو کاسپین در اواخر سال 1395 در قالب یک گروه فنی و بازرگانی فعالیت خود را آغاز نموده است. ما در این شرکت هدف خود را بررسی موضوعی متمرکز ساختیم که به آن اعتقاد داریم و قصد داریم تا با کمک مشترکین شرکت توزیع نسبت به بهبود وضعیت مصرف انرژی برق اقدام کنیم. برنامه شرکت بهنیکو همکاری صمیمانه با مشترکین در جهت بهبود وضعیت و کیفیت توان برق مصرفی و حل معضلات بانک های خازنی با استفاده از سیستم های جدید ساخته شده شرکت می باشد شرکت بهساز بهنیکو کاسپین در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۶ به شماره ثبت ۷۵۹۹ در اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ثبت و فعالیت رسمی خود را آغاز نموده است